Följande produkter har en garanti på 1 år från leveransdatumet:
Adaptrar
Skogsbruk
Hinkar
Snabbkopplingar
Tippning av bitar
Lyftkranar
Förlängningsbommar
Andra bilagor

Dessa produkter har en treårig garanti från leveransdatumet:
Tar tag i
SMP svängar
Skruvdragare
Hydrauliska magneter
Verktyg för rivning
Pulverisatorer
Rälsfräsar
Rivningshammare

Detta gäller alla delar med undantag för slitdelar.

Förfarande för garanti
När du har fått fakturan kan du ansöka om garanti genom att fylla i garantiformuläret nedan. Vänligen fyll i detta fullständigt. Ofullständigt ifyllda garantiformulär kan inte behandlas. När det ifyllda formuläret har godkänts av oss får du en kreditnota.

Ansökan om garanti

  • Drop files here or
    Max. file size: 32 MB.