STÖDPUNKT UNDER BOM

Genom att installera en extra stödpunkt under grävarmen placeras lyftcylindrarna under bommen. Detta resulterar i en högre räckvidd och inom maskinens rivningsområde en större lyftkraft. Att ha grävarmen automatiskt placerad högre erbjuder den ytterligare fördelen att man kan lasta / lossa närmare maskinen. Bommen behöver inte placeras så högt, vilket har en positiv effekt på maskinens bränsleförbrukning. Den extra stödpunkten kan monteras på alla maskiner. På maskiner på ca. 25–35 ton, och med en total längd på 17 meter, ger en extra stödpunkt cirka 6% högre räckvidd.