BEHÖVER DU EN BÄTTRE BILD ÖVER DITT ARBETE?

Den hydrauliskt justerbara och tippbara hytten är lösningen. Vi har modifierat många maskiner under de senaste åren. De erfarenheter som gjorts här införlivas alltid i förbättringen av dessa hytter. Sedan 2019 är alla hytter utrustade med:

  • Änddämpning på cylindrarna för bekväm, stötfri drift.
  • Nödsänkning, som också kan styras externt.
  • Slangbrottventiler
  • Stabil ramkonstruktion

Till exempel kan Pladdet göra en lutande hytt för rivningsarbete. Denna kan modifieras så att den lutar tillbaka cirka 30 grader, vilket ger föraren en bekväm bild av arbetsstället.

FÖR ALLA TYPER AV MASKINER

Dessutom kan vi också justera höjden på hytten så att det till exempel blir lättare att titta in i lastutrymmet på ett fartyg under omlastningsarbete eller i en container vid en containerpark.
Dessa anpassningar kan göras till alla typer av maskiner. Den mest populära versionen är justerbar upp till 2,5 meter i höjd.

OMTALADE REKOMMENDATIONER

Har du några andra krav utöver de som beskrivs ovan? Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kabin.