EXTRA MOTVIKT

Pladdet kan öka motvikten för alla märken eller typ av maskin. Detta kan göras genom att förstärka en mellan- eller överbyggnad (övre och nedre) med extra vikt. Detta resulterar i bättre stabilitet för modifierade (utökade) bommar. Från den minsta till den största klassen av maskiner.

ÖVERBYGGNAD

Överbyggnadsalternativet är det enklaste och mest plånboksvänliga valet. Denna struktur är lätt att ta isär, men har nackdelen med begränsad vy till baksidan.

MELLANLIGGANDE STRUKTUR

Den mellanliggande strukturen är det mest attraktiva alternativet. Dessutom placerar denna förstärkningsmetod det ursprungliga ballastblocket längre bort från maskinens rotationscentrum, vilket tekniskt är att föredra. Det är praktiskt taget omöjlig att skilja detta från originalet med blotta ögat.

LÄGRE STRUKTUR

Att modifiera den lägre strukturen, liksom överbyggnaden, är enkelt och prisvärt. Det är lätt att demontera och det finns ingen begränsning till den bakre sikten, eftersom den extra vikten placeras under den ursprungliga motvikten. Denna metod för maskinviktsförstärkning kräver tillräcklig frigång mellan underredet och motvikten.

MOTVIKT – HYDRAULISKT AVTAGBAR

Pladdet kan utföra modifikationerna på ett sådant sätt att hela motvikten är hydrauliskt avtagbar. Detta är särskilt fördelaktigt för stora, tunga maskiner, vilket ger större flexibilitet vid transporter.

MOTVIKT – HYDRAULISKT UTDRAGBAR

Motvikten kan också göras hydrauliskt utdragbar. Detta ökar avståndet mellan svängkrans och motvikten, vilket temporärt ökar stabiliteten. En stor fördel med detta är att den totala vikten och svängradien inte ökar.

Har du några andra krav utöver de som beskrivs ovan? Kontakta oss gärna!