Metaalunie-villkoren

Pladdet är medlem i Metaalunie. Den senare har upprättat leveransvillkor för sina medlemmar, Metaalunie-villkoren. Detta reglerar viktiga frågor, inklusive garanti, ansvar och äganderätt. Villkoren gäller i alla fall där vi agerar som leverantör eller leverantör; i våra offert, uppdrag till oss och i avtal som ingåtts med oss. Holländsk lag tillämpas på undantag från Wienförsäljningskonventionen.

Titta på Metaalunie-villkoren och de allmänna villkoren för Pladdet BV.